CLUB JELENTKEZÉSI LAP

C É L K I T Ű Z É S E I N K

2005-ben baráti kezdeményezésből alakult meg a Crazy Traveller’s Club, mely számos hazai és külföldi rendezvényt, tornákkal és baráti találkozókkal kapcsolatos utazást szervezett meg. Hosszú évek után elérkezett az idő, hogy immár hivatalos formában is testet öltsenek mindazon elképzelések, melyek az Alapítók szándékai szerint a jövőben szélesebb alapokra helyezik a működést, ezért létrejött a Civil Torna Club Szabadidős Sport Egyesület. Az Egyesület kereteinek felhasználásával célunk külön Szabadidős Sportszakosztály létrehozása a nagy múltú fővárosi sportegyesülethez kapcsolódóan További tevékenységünket a jövőre nézve az alábbiakban részletezettek szerint szeretnénk tovább fejleszteni.
„7+1” futball további népszerűsítése, széleskörű elterjesztése, nagyobb volumenű bajnokságok megrendezése.
–          Téli Teremtorna – Grand Prix sorozat
–          Tavaszi / Őszi sorozatok – bajnokság kialakítása
–          Júniusi  Nemzetközi Seven Cup Torna megrendezése
–          Közben 2-5 napos futballtúrák, barátságos mérkőzések stb. lebonyolítása
–         (hazai, nemzetközi utazások – honlapon frissítve folyamatosan)
Sporttúrák szervezése, lebonyolítása:
–          Belföldön is: Barátságos mérkőzések 1-2 napos programmal összekötve.
–          Külföldi tervek: európai és tengerentúli programlehetőségek, meghívások, tornákon való részvételek
Club partnerhálózat kialakítása, fejlesztése
–          klubtagok saját cégük /vállalkozásuk /szolgáltatásuk / kapcsolatrendszerük felajánlásai alapján partnerrendszer kiépítése, továbbfejlesztése
–          a partnerrendszerhez külső társaságok csatlakoztatása
A Club tagságának folyamatos tájékoztatása az internetes honlap további fejlesztésével, interaktívvá tételével.
MŰKÖDÉS:
A Club tagjai alaptagok vagy pártolók lehetnek. (Alaptagokra vonatkozólag a tagság létszáma korlátozott). A korábban elfogadott (alapításkori) szervezeti felépítés szerint a management biztosítja a napi ügymenetet és a Club működését. JÁTÉKOSOK a hivatalos bajnokságokban indítandó csapattagként is a Club külső tagjai lehetnek.
Éves tagdíj: Tagság által közösen meghatározott mértékű – Alaptagsági díj (Ajánlott díjak: Alaptagoknak 130 €/év – min. 3 éves tagsági viszony; Pártoló tagoknak: 100 €/év, Céges tagság reklámszerződéssel:  150 €/év+ ÁFA – honlap megjelenés, mez felirat, egyéb reklámlehetőségekkel)
JÁTÉKOSOKNAK: aktuális havi tagdíj  – mely tartalmazza a bajnokságok kiírása szerinti mérkőzéseken való részvételt illetve heti 3 alkalom sportolást.
Kedvezmények: átlagosan – 20 %!
–          „SPORTOLJ LEGALÁBB HETI 3X1ÓRÁT” mozgalom!
–          Club tagjainak kedvezményes sportfelszerelések juttatása
–          Utazások, egyéb események részvételi díjából jelentős kedvezmények (nagyságrendtől függően) + 1 fő kísérő családtagnak szintén kedvezmény biztosítása
–          Partnerkedvezményre jogosító Club Tagsági Igazolvány
–          Kedvezményes nevezési díj (esetenként ingyenes) a különböző rendszeres vagy eseti, saját szervezésű tornákon és rendezvényeken
–          Nemzetközi sport- vagy más eseményekhez kapcsolódó fogadásokon való részvételi lehetőség illetve Club Tagság által szervezett programok (évfordulók, egyéb események)
–          Nyaralási kedvezmények spanyolországi apartmanokban